www.tunis.co.il


כחלק מהפולקלור הטוניסאי , יש גם שירה וחרוזים וכל מיני שיחונים מיוחדים

אספתי כאן כמה מקרים באירועים שונים שזכורים לי וקיבצתי אותם כאן

קראתי להם "זמרירים" למי שיש רעיון אחר- אשמח לקבל

...זמרירים

המן השרוף-ורגליו בשוק
המן האבל ורגליו בבצק
המן למחרוק ורג'ילתו פסוק... המן לחזין- ורג'לתו פלעג'ין
בגרבה נוהגים בערב פורים ל"שרוף המן" מכינים
מלפני מספר שבועות עמוד ותולים עליו בובה
"המן" ובניו מכניסים בערמת נסורת וקוצים ..
עושים מדורה וחובטים בענפי דקל ושרים
שריפת המן

השעורה הזאת של משה רבינו
מי שאוכל אותה יתעוור, אם הוא
ערבי על דינו אם הוא יהודי חוס על דתו
חוס על התרנגולת והתרנגול
האד השעירה האדי תע משה רבינו לי-יאכלה תעמאלו עינו
כאן הווא משלם -עלה דינו כאן הווא יהודי -חאשה דינו -
חאשה הדג'אג'ה ושרדוכ
ביום שני של חול מועד פסח (שלישי בארץ) היינו
קוטפים שיבולים בשדות ,מקלפים השעורה ואוכלים
אותה - אבל תמיד משאירים השעורה האחרונה ושרים
אכילת שיבולת

לקמצנים : אי טרונה אי גימאמא זה בית
בוטאצה והאשה קרחת
לנדיבים: זה בית בובשיר יתמלא בחיטה ושעורה
אי טרונה אי לגימאמה האדה חוש בוטאצה ולמרה פרטאצה
אי טרונה אי לגימאמה האדה חוש בובשיר יעבעאה בלקמח ושעיר
אני לא יודע מאיפה המנהג הזה. בשמיני לחג הפסח
מתאספים נערים מהשכונה בוחרים אחד הנערים ומלבישים
אותו כמו ליצן . עוברים מבית לבית ומבקשים תרומות של
מצות ויין - וצועקים: אי-טרונה
טרונה

הביאו ענפי דקל-חנן חולה
הביאו מאתאתה (סוג תמרים) חנן נשכה אותו שממית
הביאו למשי (סוג תמרים) חנן רוצה ללכת
ג'אבו ג'רייד -חנן מריד, ג'אבו למאתאתה- חנן גדמתו תאתה
ג'אבו למשי- חנן יחב ימשי
יום לפני ערב סוכות, המוסלמים תושבי האי מביאים לשכונה
היהודית מוצרים לבניית סוכה מנהג שלהם מאב לבן ומאמינים
שאם הגשם יורד על הסוכה - מובטחת שנה ברוכת גשמים
מוכרים זרדים מעצי דקל , כפות תמרים , רימונים , לימונים
כולם עם ענף עץ שניתן לקשור חוט ולקשט בו הסוכה 
ערב סוכות
לערבב בבשישה במפתח חון עלינו יה מפתח באושר בחיים
ארוכים בשמחות חתונות בר-מצוות יבוא אלינו רק דברים טובים  לבנינו ולכל עם ישראל
בתחריכ בלבשיש בנפתאח חן עלינה יה - פתתאח.בלההנה ובל עמר טויל
בלפרח לערושאת ותפלינות מא יג'ינה כאן לחואיג' לבהיין עלה ג'מיע
לפאמיליה תענה ועלה זגארנה ועלה ג'מיע ולאד ישראל לכל
לפי המסורת, יהודי ג'רבה הגיעו לאי מימי חרבן בית ראשון
ישנם מנהגים כגון בתפילות אנחנו נוהגים כמו הירושלמים. אנחנו
חוגגים במיוחד בראש חודש ניסן- "הבסיסה" תזכורת להנחת
אבן-הפינה לבית המקדש. הבסיסה , זו תערובת של שבעת המנינם
שנשבחה בהם ארץ ישראל.עם התערובת של הבסיסה נוהגים
לשפוך על האצבע הקטנה של כל אחד מהמשפחה נוהגים גם לשלשל
תכשיטי זהב בכוסות שמשמשים לנרות -ו--שרים-
ר"ח ניסן

צאח צאאאח והלילה עד הבוקר זה ממי ? זה מאת
שמואל זבולון זרק אותה (השטר) רק לכבוד  החתן והכלה
וכל הידידים והחברים-ותרביץ-לריקודים
צאח-צאאאאאאח וולילה חתתה הצבאח! האדי ענד אשכון ?-האדי
ענד שמואל זבולון ומארמאהה כאן עלה כאטר לחתן ולכלה וג'מיע
לחבאב וצחאב --ואדרב יצטאח
חתונה-חייב תזמורת. יש אנשים שלא מרשים לעצמם הוצאות גדולות
לתזמורת- אז חלק מהקהל המוזמנים תורמים כסף  נותנים לכרוז כסף
והוא מכריז בשמחה על המתנה שנותן לזמרים-ככה
תזמורת חתונה

גשם גשם בוא בוא הלילה חתונת הרב
גשם קום קום והלילה חתונת הנוצרי
יא מטר צבבי צבבי ולילה ערש הרבבי
יא מטר קומי קומי ולילה ערש הרומי
יש פתגם על חודש טבת שאומר לאכול ולשבת בבית ולחודש שבט-
שבט הבועט מפיל הזקנות ברחובות כל החורף בתוכו אבל ריח
הקיץ באוי-על הגשמים : שרים
גשמים

כמוס בא-כמוס בא-כמוס בא, הביא השפע ונשאר איתנו
בא כמוס,ולקח מאיתנו המעדר והמכוש-אמר יהודים אל תפחדו,המוסלמים
הם העובדים
כמוס זאנה-הא-כמוס זאנה-הא- כמוס זאנה זאב לכיר וקעד
חדאנה
זאנה כמוס ונחאלנה לבאלה ולביוש . קאל ייהוד מתכאפוש
למשלמין אממאן כדדאמה
עם סיום מלחמת העולם והגעת האנגלים לטוניסיה
הוציאו לאור שיר יפה שקראו "כמוס זאנה" הכוונה ל- בלי
עין הרע באה הגאולה (לינק למילות השיר -לחצו בתודה לבעלי האתר 

מלחמת העולם


אני הגריבה מחזירה טובות למי שיבקר אותי ובא אילי
אני שרח בת אשר, נכנסת לגן-עדן ועיני בחיים
אנה גריבה נכאפי בלכיר- וליזורני ויג'י לייה-אנה שרח בנת אשר נדכל הג'ננה ועיני חאייה להילולת ל"ג בעומר בבית כנסת לגריבה יש הרבה שירים
המפורסם בהם - על שרח בת יעקב אבינו שעלתה לשמים כשעודנה בחיים

הגריבה


ינשוף !!(מין נקבה) תני לי היופי וקחי הכעור.ינשוף !!תני לי החכמה - וקחי הטיפשות יא בומה !! עטייני זין וכודי שין- יא בומה !! עטייני לעקל וכודי לההבל מנהג משונה. ביום ששי לפני תשעה באב , מתאספות הילדות בג'רבה . מבאים חוטי צמר מהבית מגלגלים על אבנים קטנים וזורקים על עץ זית כאילו לתנשמת.ומבקשים מהינשוף ברכות. משאירות החבילונות של הצמר תלויות על העץ שיהיה לתנשמת מה להתכסות בחורף , פקעות צמר ל"בומה"