www.tunis.co.il


ספרים שנכתבו על יהודי ג'רבה וטוניסיה

לעמוד הראשי2

הערות תמונת השער
לחצו להגדלה
תאור מחבר שם הספר מספר

שירת הקודש של יהודי ג'רבה מירים גז שירת הנביאים 1

סיפורים על יהודי טוניסיה ד"ר אליהו בר-חן פניני חן 2

ספר עתיק -יהודי ג'רבה נחום סלושץ האי פלא 3

סיפורים - ג'רבה בנימין ברבי ג'מילה 4

סיפורים - ג'רבה מזוז יהונתן יהדות ג'רבה 5


היסטוריה -ג'רבה יעקב חזן יהדות האי ג'רבה 6


חכמי טוניסיה מכון הרב מצליח תולדות חכמי טוניסיה 7

סיפורי חכמי ג'רבה הרב בועז חדד חכמי ישראל בג'רבה ובטוניס 8

פיוטים -טוניס הר"הג מאיר מזוז מזמור לתרשיש 9

תולדות יהודי טוניס יוסי פרי בלאד אלפאל וליסמין 10

יהודי טוניס דואק מדלן בגיטו טוניס 11

בישול מש' רועה מטעמי טוניסיה שאילן אהב 12

טיול לטוניס-ספר מתוק שרלו בר-טוב המפתחות 13

ספר על חינוך בטוניסיה דינה פרג'ון קדוש בין הדלת למפתן 14

סיפורים קצרים ד"ר חנה חדד פרז מעגלים בכחול 15

ספר מושקע ומרתק ד"ר רבקה נגר מסורת במבחן 16

ספר יפהפה מימון יעל פתגמים טוניסאים 17