www.tunis.co.il


פתגמים

בתרבות המזרחית הפתגמים היו חלק מהדו-שיח בין אנשים וממחישים בצורה

פולקלוריסטית ולפעמים בחרוזים את מה שהם רוצים להגיד . כמו הקריקטורות של היום

פרשנות

עברית

הפתגם

מס
לא קיבלה שום יחס נכנסה ככלבה יצאה כמו חתול דכלת כלבה כרג'ת קטוסה  1
לא רצוי - הלך נשמע קישטה - לקח זנבו והלך קאל כש'- קאם דילו 2
משפחה קמצנית אם החתולה רזה - ברח מהכניסה כאן לקטוסה דעיפה- אכרג' מסקיפה 3
ריב ביניהם כמו חתול ועכבר כיף לקטוסה ולפאר 4
אין דבר טוב-זרוק אם הינשוף טוב - לא היו מוותרים עליו הציידים כאן פיכ לכיר יא בומה מכלאוכשי ציאדה 5
מה יש יותר מכל ההבטחות ציפור ביד - ולא מאה ציפורים עפים עספור פלייד - ולא מייה יטירו 6
אין כמו עבודה עבוד עבור שקל ונציח הבטלן אכדם בצאנטי ועאנד לבטאל 7
רק הפשוט מבליט את עצמו הירקן מגיע ראשון לשוק מה יצבוק פסוק כאן לכצ'אר 8
אל תצפה למתנות מה שאת שם בסיר- תקבל אעטי לברמה - תעטיק 9
הטבע לא משתנה זנב הכלב תחת מלחציים 40 שנה - יצא עקום דיל לכלב 40 שנה פתכת -כרג' מעווג 10
מצא מין את מינו פול מתולע נפל בידי עורב עוור פולה משוושה-טאח ביאה גראב אעוור 11
חסוך אפילו בגרושים שקל ועוד שקל - יהיו ערמה פלייש מע פלייש יולאו גדייש 12
כל אחד לפי ערכו רווק מציג תנאים לגרושה סרט לעאג'ב על הג'אלה 13
בגלל השערות שעושים חציצה ראש ללא שער קרובה לאלוקים ראס לפרטאס קריבה לרבי 14
משגיע האמא עד שיוציא שיניים מוציא שיניים -עד השיגעון מה ישננן כא מה יג'נננן 15
מסכנים הם הסובלים לומדים לספר על ראשי היתומים יתעלמו לחג'מה פי ריוס ליתאמה 16
אוטומטי הוא בוכה אל תלמד יתום לבכות מה טווצי יתים עלה בכה 17 
מעדיף ככה מאשר - יהיה בסדר האוהב אותך גורם לך לבכות שונאך- צוחק עליך ליחבבכ יבככיכ וליכרהכ ידחכ עליכ 18
אני עושה מה שאני רוצה בכספי בכסף שלי אני מתגנדר בכובעי בפלושי נערקן כבושי 19
בכסף אפשר הכל הכסף משנה מזקן - לצעיר הלפלוש יררדו שאיב ערוס 20
התמדה בשכנוע מילה בבוקר ומילה בערב מעבירים מערביה ליהודיה כלמה בצבאח וכלמה פלעשייה ירדדו למשלמה יהודיה 21תעשה חיים עיוני שתה ערק עד שתתעלף           אשרב לבוכה חתתה תג'יכ הדוכה 22
גנב  ביצה ואימא עודדה אותו יצא גנב אם אימא אהבה אותי- מהביצה החזירה אותי כאן אממי חבתני - מלעדמה רדתני 23
בפשע אוסלו כל ההמלצה היתה לטובתו אם הערבי ממליץ לך על משהו- חצי מהמלצה לטובתו אידה נצחכ לערבי -סטר נציחה לי 24
תתרחק מהצרה -בשמחה התרחק מהצרה ותשיר לה הבעד עסר וגנילו 25
או בכמויות -או לא צריך בטונה או לא נחרוש בלקפיז ולה מנחרטוצי 26
אין סוף תוסיף מים ותוסיף קמח זיד למה וזיד הטקיק 27
סתם מכניסים את עצמם בא לרפות אותה- עשה אותה עיוורת זה יטבבאה - עמאה 28
  כשאין מסחר- לא שווה לקנות הגמל בדינר-יקר, במאה דינר-זול זמל בדינר-גאלי, במיאת דינר רכיס 29
מסכנים החייטים מאה תפירות לא יביאו מחיר של לחם אחד מיאת גרזה מיזיבו כבזה 30
משתגע עוד יותר משוגע ותלו עליו פעמונים מזנון וזאדולו זנאזל 31
--שובינישטים מי ששומע בקול האשה ירכב על החמור בהפוך לישמע כלאם למרא - ימשי על בהים מלורה 32
אין בהקפה קח תן חאמיד שד מד יה חמד 33
בשניהם אין ויטמינים  בין המים למלפפון- עבודת השיניים מה בין למה ולפקוס כאן תחריכ זרוס 34
לא לשבת כל הזמן באותה תנוחה החלפת המושבות- מנוחה תבדיל השרוג' ראחה 35
יקרן מכולת יחידה בישוב עטטאר פי קריה 36
לא לקפוץ מעל הפופיק תעשה כמו אבא שלך-אם לא -ינצחו אותך אעמל עמאיל בוך ולה יגלבוכ 37
לא לראות דברים רעים העין לא רואה - הלב לא כואב לה עין תרה ולא קלב יוג'ע 38
אולי יקנה בפעם הבאה תקשט המקשט מי שלא קונה - יסתכל חררז יא מחררז ולי מה ישרי יתפררז 39
העיקר עשיר היופי של הגבר- בכיסיו זין הראזל פי ג'יובו 40
אדם שכל הזמן אין לו כסף איפה כספך חמוראי? בפרסה ובמסמר וין משאו פלושך יה חממאר פספיחה ולמסמר 41
ימותו הקנאים בעלי מסכים וקורה בעין השופט ראזלי ראדי וכשבה פיעין לקאדי 42
כאילו עשה מעשה גבורה משך האוזן של האריה זבד הציד מן ודנו 43
שלא יתלונן על כלום מי שעושה חתונה לא יגיד ששש ליעמל ערש מה יקול ששש 44
הוסיפו לו על הצרות שלו חולה ותלו עליו אבטיח מריד ועלקולו דלאעה 45
מפזר כסף סתם השקה מים בשפע את המלונים שייב למה על בתיך 46
יש לו מילה על המילה שלו יחתוך צוארו עלה כלמתו - יקץ רקבתו 47
היה נרקיסיסט תוקיר את עצמך תהיה יוקרתי עז רוחך תנעז 48
יש הוצאות אחרי זה העקרב לא נותנת חינם לעקרב מאטעטיס בלאש 49
או ככה או ככה לא אוהב אותך ולא יכול בלעדיך לה נחבבך ולה נסבר עליך 50
ננצל את המצב שהוא איתנו תביא לנו אורח ואכל בזכותו עטינה דיף ונאכלו פי זרטו 51
שניהם רעים עדיף בית שתקרתו דולפת ולא אישה נודניקית לבית לקטטארה ולה למרה למרמארה 52
אין חכם כבעל ניסיון שאל מי שקרה לו ואל תשאל הרופא אנשד מזררב ומה תנשדשי טביב 53
לא רוצה טובות קח אותי -טרמפ- קח מה מגיע לך רככבני כוד כראך 54
אין לי חובות למי אני חייב פראנך אחד יקח מאה פרנק ישאל פרנך יאכד מייה 55
כל עורב למינו ישכון מאיפה אותו ענף?- מאותו עץ מנין אך לעוד ? -מן אך הסזרה 56
? מה עושים הכלה גבוהה והדלת נמוכה לערוצה טוילה ולבאב קציר 57
אין סדר בעולם קנו מחצלת לפני שבנו המסגד לחצירה קבל הג'אמע 58
חברים טובים מאוד שני ראשים בכובע אחד ראצין פי שאשיה 59
מי שיש לו מותר לו מותרות מי שיש לו כסף - ישחק לי ענדו לכעב - ילעב 60
אל תתפתה למחיר הזול אם אהבת המחיר הזול - זרוק חציו כאן עג'בך רכסו - לווח סטרו 61
כאילו כיסה - כאילו לכסות קרני השמש עם מסננת כטטי עין שמש בלגרבאל 62
רוצה נסיעה חינם-ומהר נוסעת ורצה -ולא אוכלת שעורה משאיה וג'ראיה ומתכלשי שעיר 63
בלי טרור הדיבור בפה והיד חתוכה הדווה בלפם - וליד מקצוצה 64
שיטה לקמצנות אל  תחתוך ( הלחם) ואל תאכל הפרוס הצחיחה מה תכסרה ולמכסרה מה תאכלה 65
שווה המחיר שלו היקר - עליוני לגאלי - עאלי 66
נודניקים משנה רק המסננת והסנינה ומי שבראשו שגעון מה יעווד כה לגרבאל וזלל ולי פי רסו להבל 67
שיטה טובה עשה עצמך משוגע - תעשה חיים העמל רוחך מג'נון - תעיש 68
סיבה לפרק שותפות מת הגמל- נפרדו המשאות מאת הג'מל - תפרקו לעדאייל 69
צודק הזבובים נודניקים הזבוב לא הורג- רק משגע המצב רוח הדבאנה מתקתלש- האמה תכווז לכואטר 70
וגם לא נוהג מי שמשתכר-לא עושה חשבון לישכר מה יתאג'ר 71
החוטים לקשירת החינה כואבים מושיט ידו לחינה - מושיט ידו לחוטים לימד ידו לחנה- ימד ידו לכיוט 72
יתכן ולא יזמינו אותו מי שסומך שיאכל בחתונה - יישן בלי ארוחה ליתכל עלה דאר לערש יבאת מנגיר עשה 73
מצא מין את מינו סיר מצא את המכסה המתאים לו ברימה ולקאט כטאטה 74
מה שתחליטי אני מסכים אני הבשר- ואת הסכין אנא לחם- ואנתי שכין 75


אולי גם שוקולד בלגי מה שחסר לנדון לתליה רק סוכריות מה כץ למסנוק כה מכלת לחלוה 76
אין פרופורציה הגמל סוחב (הענבים) ופרעוש דורך היין הג'מל יחממל ולקרדאנה תעצצר 77
תר"ש מתפאר באחיו הסא"ל בעלת הקרחת מתפארת בשיער אחותה לפרטאצה תפככר בשער אכתה 78
כוח אדם מיותר אחד חולב ואחד מחזיק הקרניים ואחד יחלב וואחד ישד לגרון 79
חמדנות יתר לאח מדנו את עשרם - חמדו את ענינו מחשדאומשי פי גנהם-חשדונה פי פקרנה 80
האבן מכניסה כסף אבן בקיר עדיפה על יהלום בחדר חזרה פלחיט כיר מן יעקותה פלבית 81
התנהג כפי תושבי המקום תתנהג כמו שכנך- או  החלף דלת ביתך אעמל כיף זארך ולה חוול באב דארך 82
המטרה לחנך אותו תגרום לילדך לבכות ולא- הוא יגרום לך לבכות בככי זגירך ולא יבככיך 83
מרע יצא טוב מהקוצים צומחת השושנה משוכה טטלע לוורדה 84
רבין מת על הפתגם הזה לשתות החומץ בן יין ולא לבטל השתיה שראב לכל ולא בטאלטו 85
חובבי דגים שותים המרק גם בלי דגים המרק שלו ולא עזיבתו מרקטו ולא פרקטו 86
חמה וטעימה וקלה לאכילה רעב ונפל על דייסה זיען וטאח פתשיש 87
לא לעצבן חולה תתיחס לחולה כרצונו - ותאחל לו בריאות אעטי למריד בשהוותו ודעילו בלפרז 88
ממילה יעשו מה שהם רוצים לא לעודד רעב ולא להציע אוכל לחולה זיען מתזפרלו ולמריד מתקולו כול 89
אכוונה להניס לביתך רק אנשים טובים תכניס לבית שלך רק חיטה ושעורה דככל לדארך כאן לקמח ושעיר 90
לא להתיאש ממי שגונב לך תעקוב את הגנב על לפתח ביתו תבבאע הצארק חתתה לבאב הדאר 91
הוא רגיל לעוני רוצה להיות בטוח מי שרואה בגדו אחרי מערומיו ילך יוסתכל אחורה לישוף תובו באעד ערה -ימשי ותלפת לורה 92
ולא להזדקק ללשכה המובטל ימצא לו תעסוקה לבטאל יעמל צנעה 93
אין כמו לעבוד תעבוד תמורת שקל -ותביס הבטלן הכדם בסאנטי ועאנד לבטטאל 94
העיקר הבן אדם חי יכל להשיג הכל תחיה הראש- תשיג התרבוש תעיש הראץ תכלף השאשיה 95
רוצה לחסוך הליכה העצלן סוחב כמו סבל לעגזאן יהז מה יהז חממאל 96
לך תדע מי הוא מי שמזמין אורח לביתו רק מי שחסר לו דעת מה יזיב דיף כה ליעקלו כפיף 97
הכוונה למי שנכוה בעסקה הראשונה מי שאהב יום שוק שני - יחזור גם לשוק חמישי לי עזבו סוק התנין יעאוד סוק לכמיש 98
בזבז הכל על שטויות מה נשאר בכיס - רק המטבע נחושת מה צאט פלכיש כה לפלש הנחיש 99
לחסוך מההתחלה לחסוך מהתחלת החבי הצתחפאד מראץ לכאביה 100
מבחר פתגמים מאת : ישועה עשוש


אל תגזים לנצל את חברך אם חברך דבש- אכול ואתר אידה סחבכ עסל - כול וכללי 101

התחלת ? - סיים התחיל ולא סיים כמו שלא עשה דבר בדה ומכמלשי- צתל מעמלשי 102

רחוק מהעין רחוק מהלב נעלם מן העין - נעלם מהלב גאב מלעין - גאב מלקלב 103

כאילו מתאמצים לארוחה סובב סוב ושוב ארוחת פול דור דור ועשאנה פול 104

רוחות וצלצולים ללא תכלית קפיצות  ללא צייד אלקפזה וקללת למצייד 105

סופו של דבר תתפש לאן תברח הורג נפש וין תרוח יה קאטל הרוח 106

המקצוע עדיף על ירושה יגמר רכוש הסבים-ונותרה מלאכת ידיים יופה מאל הזדדין ויבקה סנעת ליידין 107

עדיף להיות מנוצח ע"י חזק ולא מושפל היה אריה ואכול אותי ולא זבוב ותלעג לי כון ציד וכולני ומה תכונשי דבנה ותעאירני 108

למדוד מאה פעמים ולא לטעות פעם אחת מאה מדידות ולא חיתוך מיאת קיאץ ולה קץ 109

? מי אמר שלא הועילה לחתולים אם השינה היתה מועילה- היתה מועילה לחתולים נום אידה נפאע - ינפע לקטאטץ 110

בגלל קיץ ומלא חתונות שוק ט, באב ולא שוק פורים סוק איכה ולה סוק פורים 111

מבזבזת זמנה על חשבון מנוחת הלילה ביום מטיילת ובלילה טווה צמר פנאהר תטווף ופליל תגזל הצוף 112

לא חייב חומר טוב - צריך גם ידיים טובות הצמר אותו צמר -אבל הידיים שונות הצוף צוף נעזה וליידין מאושי כואת 113

מחר יום חדש כמה שיארך הלילה - בטוח שיופיע הבוקר קדאש יטול הליל ולאבד מן הצבאח 114

ההצלחה לפעמים תלויה בשני גורמים קצת בגלל החינה וקצת מהידיים הרכות שוייה מל חנה ושויה מרטאבת ליידין 115

לפעמים גם לא מספיק שתי דעות עדיפות על דעה אחת ראיין אחסן מן ראיי 116


"תלונות"

כמה "תלונות" טוניסאיות לפי סדר א . ב

אבלתני, בההדלתני,גדבת עלייה, דווכתלי ראסי,ההלכתני,וזאעתלי קלבי, זננתני, חיירטלי פכרי,טיירטהאלי, יבשתלי ערוקי, כרההתני,
,לייעתני,מרזטני, נפפכתלי קלבי, סוותדלי סאעדי, עאיירטני, פלששתני, צרקטלי עקלי, קתלתני, רדיטני מג'נון, שויתלי עמרי, תרכתני,


"כמו"

לכל דבר בשיחות בין אנשים , בטוניסיה , היו מכניסים המילה כמו

פניו כמו כיכר לחם וששו כי לכבזה 1
חתיך כמו פתליה שבאב כי לפתילה 2
מתוק כמו דבש חלוו כי לעשל 3
לבן כמו שלג הבייד כי תלז 4
שחור כמו תות אשווד כי תות 5
אדום כמו דם אחמר כי דם 6
צהב כמו זהב אספר כי דהב 7
ירוק כמו שתיל אכדר כי שריש 8
כחול כמו ניל אזרק כי נילה 9
חלק כמו משי ארטב כי לחריר 10
מחוספס כמו דרדר אחרץ כי דיש 11
חזק כמו גמל צחיח כי זמל 12
רזה כמו מקלון דעיף כיף לעודה 13
גבוה כמו ענק טויל כי לבו ענוק 14
נמוך כמו פקק קציר כי טאבו 15
שמן כמו פרד שמין כי לבגל 16
לחם בגודל כלבלב לתמה קד הזרוה 17
קציצה בגודל נפה לכפתה קד לגרבאל 18
טרי כמו בזיליקום טריי כי לחבק 19
אוכל כמו סוס יאכל כי לחצאן 20
עובד כמו חמור יכדם כי לחמאר 21
רץ כמו אייל יזרי כי לגזאל 22
קר כמו קרח בארד כי תלז 23
חם כמו אש צכון כי נאר 24
מםתכל כמו גחלילית יבררק כי זמומו 25
מסתכל כמו חתול גדול יכזר כי לגט 26
צועק כמו שור יעייט כי לבגארי 27
מקושקש כמו טארונה מבלחט כי טארונה 28
נושם כמו עכבר ישם כי לפאר 29
מתחבט כמו תרנגול יתכבבט כי שרדוך 30
מלוכלך כמו נבלה מוושך כי זיפה 31
נקי כמו יסמין פולי נדיף כי לפללה 32
נוהר כמו אריה יזהר כי ציד 33
עוקץ כמו עקרב יקרץ כי לעקרב 34
פניו אדומים כמו כרבולת וששו אחמר כי דנדונה 35
פניו מבריקים כמו פנס וששו ישעל כי לפנאר 36
פניו כמו כלה וששו כי לערוסה 37
פניו צהובים כמו לימון וששו אספר כי לימה 38
שומר כמו חתולה יעאש כי לקטוסה 39
נוחר כמו שור ינפר כי טור 40
מתעופף כמו ציפור יטיר כי לעספור 41
שותק כמו זבוב שאכת כי דבאנה 42
ידיו כמו קרס ידדי כי למכטאף 43
בטנו כמו חבית בטנו קד לקללה 44
קורל כמו ירח ידוה כי לקמרה 45
עצוב כמו סברה מגייר כי צברה 46
לא מתערב כמו תנשמת וששו וחדו כי לבומה 47
עומד כמו נר ואקף כי שמעה 48
מחליק כמו דג יתזלבק כיף לחותה 49
לבד כמו ינשוף וחדו כי נעושה 50
רוקד כמו משוגע יצטח כי למזנון 51
מסתובב כמו מאורר ידור כי נאעורה 52
שקט כמו קיר שאכת כי לחיט 53
מלוח כמו שבך מאלח כי שבך 54
מר כמו טריאק מר כי טריאק 55
מבריק כמו חרוז ישעל כי לעקיקה 56