www.tunis.co.il 

סמל האתר  

הסמל הזה מוכר מאוד אצל יהודי דג'רבה כסמל של שמחה

הוא משלב בתוכו גם מנורה וגם כמסה ( איך לא ? ) אנחנו

רואים אותו מצויר בהרבה בתים בשני צדי דלת הכניסה של הבתים - סימן

שבבית זה היתה הכנסת כלה

סמל זה בשילוב של עוד ציורים כגון יד שמחזיקה שרשרת של דגים

או ציור אחר שמסמל שמחה ופוריות

להלן מספר תמונות שצילמתי ב-חארה כבירה דג'רבה

 

 לעמוד הראשי