www.tunis.co.il


מסלולים

האתר הזה מציע לגולשים מסלולים לטיול לטוניסיה

מאחר והילולת רבי שמעון בר יוחאי שמתקיימת כל שנה

בבית כנסת "לג'ריבה" באי ג'רבה מעל 100 שנה

המסלולים נבחרו מתוך הנחה שהטיסות מגיעות לטוניס בשעות הצהרים

ויוצאות גם בשעות הצהרים  (איסטנבול או רומא) מטוניס גם

ליתר ימות השנה מומלץ להיצמד לתכניות האלה

לחצו על מספר הימים למסלול  

14

ימים

   10

ימים

  8

ימיםטיול חיים דמרי

(מומלץ)

 המשך בקרוב