www.tunis.co.il

תמונת השבוע  15   

!!! עקרבים

נכון ! זה מפחיד במיוחד בארצות החמות בטוניסיה , העקרב

מאוד מסוכן ולפעמים קטלני .  ובמיוחד השחורים בתמונה מספר עקרבים מפוחלצים

וממוסגרים למכירה לתיירים. בקהילת יהודי ג'רבה

ישנם מספר גברים שבכל ערב בימי הקיץ- יוצאים לרחובות

וצדים עקרבים לחיסול למנוע עקיצות לתושבים

בזה הם מקבלים ברכה מהרבנים בליל כיפור ותבוא עליהם ברכה

! ! ! ל ה י ז ה ר  


לעמוד הראשי

לכל תמונות השבוע שהופיעו עד כה

           
     
 פאקיר עקרבים בהצגה בג'רבה