www.tunis.co.il

תמונת השבוע 21

שווקים 

במרבית הערים בטוניסיה , באזור המסחרי, קיים שוק מכוסה 

השוק משתרע צל פני כמה רחובות,  השוק מהווה הגנה מצינת החורף ומחמת הקיץ

לרוב משמש השוק למכירת ביגוד , תכשיטים, מוצרי חתונות, וכדומה

היום רוב השווקים משמשים כמקום מכירה לתיירים מזכרות, בישום,הנעלה וכל מה התייר

מםפש החל ממוצרים שעולים שקלים בודדים על למוצרים שעולים המון כסף כמו

שטיחים או אנטיקות - שוה בקור? -ועוד איך !! לא נקרא ביקור אם

לא ביקרתם בשוק המקומי

 

לעמוד הראשי

לכל תמונות השבוע שהופיעו עד כה

 
סרט שווקיפ בטוניס