www.tunis.co.il


תמונת השבוע 17

אי קרקנה

כולנו מכירים האי ג'רבה אבל איי קרקנה, מעט מאוד מכירים

אלה כמה איים שנמצאים ממזרח לעיר ספאקס . מגיעים לשם

עם מעבורת בערך שעה הפלגה . אפשר גם עם המכונית שלנו להעביר

במעבורת . האי המרכזי הוא הגדול והמיוחד . הדגים מעולים ולפעמים

מקיימים באי תחרות ריצה של גמלים ופעם בשנה -יש תערוכת תמרים

מבט מהמעבורת

לעמוד הראשי

לכל תמונות השבוע שהופיעו עד כה


 -חתונה בקרקנה