www.tunis.co.il

תמונת השבוע 22

חנות תיירים

תמונת השבוע 21 היתה "שווקים" מן הראוי להציג השבוע איך נראית

חנות טיפוסית לתיירים . אז ככה, החנות מלאה - ממש מלאה מזכרות מכל הסוגים

קדרות ,שטיחים,תכשיטים,מוצרי עור,כלובים לציפורים, וכמובן ביגוד אוטנטי

בעברך ליד החנות ,המוכרים ממש מושכים אותך לפחות להיכנס לחנות . מזהים

התייר ומדברים בשפתו החל מ- "קימן קוקן" (גרמנית) עד ל"שלום" ( ל שורוק) וכמובן

כדאי להיכנס כמה פעמים להתרשם מהמבחר הגדול --ווו להתוכח על המחיר..... כמובן

ccחנות

לעמוד הראשי

לכל תמונות השבוע שהופיעו עד כה

תכשיטים מוזיקלים