www.tunis.co.il


תמונת השבוע 24

קדרות

אחת ה"תעשיות" המפורסמות בטוניסיה זה הקדרות

באי ג'רבה בעיירת גללאלה ובעיר נאבל, תעשיה מפותחת מאוד

הייצור הוא כמו שהיה בזמנים עברו הציפוי הקרמי ויצור המוצרים

נעשה ידנית . יש מבחר עצום של מוצרים החל מקרמיקות לחיפוי

המחירים זולים מאוד והמבחר כאמור - עצום

לעמוד הראשי

לכל תמונות השבוע שהופיעו עד כה

סרט ייצור קדרות בגללאלה