www.tunis.co.il


תמונת השבוע 28

קירואן

קירואן, העיר הרביעית בקדושתה לאיסלאם . גם רבנים גדולים

וקהילה יהודית מפוארת היתה בקירואן. תעשית השטיחים בעיר

היא מהיקרים בעולם . היא יכולה להתחרות בשטיחי שיראז ואיספאהן

השטיחים הפרסיים. היא נמצאת גיאוגרפית במרכז טוניסיה ובה נמצא

אחד המסגדים הגדולים בטוניסיה. כדאי לבקר גם בשווקיה וב אגם ההגלבידים

בתמונה-  פסל "קיר השטיח"  מגניב נכון ? -כןלעמוד הראשי

לכל תמונות השבוע שהופיעו עד כה

 שטיחים בקירואן