www.tunis.co.il


תמונת השבוע 37

גאבס

גאבס , אחת הערים היפות והגדולות בטוניסיה . העיר היתה שוקקת

בסוחריה היהודים שסחרו עם כל ישובי הסביבה וכל דרום טוניסיה .הרב חיים חורי ז"צוקל

היה מרבניה המוערכים בגאבס .שוק התבלינים שלה ידוע בכל טוניסיה

היא מוכרת גם שמייצרת הלגבי (ראה תמונת השבוע 9 ) הכי טעים בשל

הדקלים המיוחדים והתמרים בטעם גן עדן (ר"ת של תמר : תרופת משה רבינו) השקדים

הגדולים והיפים שלה - תאוה לעיניים .בביקור בגאבס , חובה לקנות " חינה "שהיא הכי טובה בעולם

לעמוד הראשי

לכל תמונות השבוע שהופיעו עד כה

 אין כמו חינה של גאבס