www.tunis.co.il


תמונת השבוע 36

טברקה

טברקה עיר האלמוגים ,(קוראל) , נמצאת בצפון מערב טוניסיה

קרובה לגבול של אלג'יריה . היא עיר תיירות ממדרגה ראשונה

חופיה היפים ומזג האויר שלה ומיקומה מצפונה - ים , ומדרומה

הרים . תוסיפו הבתי מלון המדהימים שלה , וקבלתם חופשה מהסרטים

לא רחוק מהחוף של טברקה ישנו בנין חומה בתוך הים עתיק. עתיקות

יפהפית יש גם בדרום העיר -מומלץלעמוד הראשי

לכל תמונות השבוע שהופיעו עד כה

 סרט על טברקה