www.tunis.co.il

תמונת השבוע 7

 מטמאטא


המשפחות במטמאטה גרו לפני שנים בבתים שחצבו בהרים

היום נשארו עוד מספר בתים כאלה המשמשים בעיקר לתיירות

הבתים מעוצבים ומתוכננים במיטב האדריכלות המטמטאית

ומאובזרים בכל צרכי הבית הדרושים. כגון חדרי איחסון בגדים, חדרי

מזון חיטה שעורה שמן וכיוצא בזה . ניתן לבקר בבתים אלו

ולהיתחקות על החיים הקדומים שהיו... (אם תהיו נחמדים ותתנו טיפ ) לתושבי

הבתים תוכלו להיתלבש בתלבושות העתיקות  המסורתיות ולצלם כאוות נפשכם

הסרט " מלחמת הכוכבים " צולם במטמאטה


לעמוד הראשי

לכל תמונות השבוע שהופיעו עד כה


 קטע מסרט מלחמת הכוכבים שצולם במטמאטה