www.tunis.co.il

תמונת השבוע 8

טוזר

השבוע אנו מציגים תמונה מהעיר טוזר שבדרום מערב טוניסיה

העיר מוכרת מהיכות התמרים שגודלים בסיבבתה ליד הימה 

"שוט הג'ריד"

העיר מוכרת גם בבנינים המיוחדים שלה. הקירות מצופות אבן בעיצוב מיוחד

הארכיטקטורה בבנינים האלה ומיקומה באיזור מדברי שגודלים בו מאות אלפי

דקלים - מושכים אלפי תיירים חובבי תיירות-מדבר וגם תעשיית 

מוצרי קש מוסיפה חן מיוחד לעיר היפה זאת


לעמוד הראשי


לכל תמונות השבוע שהופיעו עד כה

 סרט תעשיית התמרים