www.tunis.co.il

תמונת השבוע 19

טאטאוין

טאטאוין- אחת הערים הדרומיות בטוניסיה . לפני כ- 50-60 שנה היתה בטאטאוין 

קהילה יהודית משגשגת.היום - לא נשארו יהודים בעיר הזאת . רובם עלו לישראל

בשנות ה50 וה60, הם תפשו את רוב ענפי המסחר ובנו בה בתי כנסת לתפארת

העיר קרובה לישובי הסחרה ומשמשת כעיר שירות לישובים הקרובים לה

בתמונה - השוק בטאטאוין- כל עיר בטוניסיה יש " יום השוק" שלה

ונוהרים לה מכל ערי הסביבה למסחר ולשירותים

לעמוד הראשי

לכל תמונות השבוע שהופיעו עד כה


 סרט על טאטאוין