www.tunis.co.il


תמונת השבוע 20

לה-מרסה

מצפון לעיר הבירה טוניס ביציאה מהרחוב הראשי שדרות חבחב בורגיבה
ישנו כביש . שחוצה את הים. הכביש הזה מוביל אותנו לעיירות קיית הכי יפים בטוניסיה
לה-גולט (חלק-לואד) גמארט ל-כראם קארטאג' ועוד
תמונה זו מהעיר ל-מרסה . ל-מרסה ידועה בבניניה היפים ובחופיה המרהיבים
ובמיוחד בבתי הקפה שלה- בתמונה בית קפה "ספסאף" בזמנו - במרכז הבית קפה הזה
היה באר מים חיים שגמל מסובב הטחנה ושואבים מים לקפה


לעמוד הראשי


לכל תמונות השבוע שהופיעו עד כה

 שיר "לביר וצפצאף ונעורה " מאת נעמה