www.tunis.co.il


תמונת השבוע 32

סביטלה

העיר סביטלה או זביטלה נמצאת בערך במרכז טוניסיה . בכל זאת, עשרות 

אלפים של תיירים מבקרים בה. הייחוד שלה היא : שיש בתחומה שטח גדול

של עתיקות שמורים בצורה נפלאה . כגון שערי נצחון מיוחדים או מבנים עם

עמודי שיש מהתקופה הביזנטית אפשר להגיע אליה מהצפון דרך קירואן

או מהדרום דרך גפסה . חובבי עתיקות ימצאו ענין בהזור הזה

לעמוד הראשי

לכל תמונות השבוע שהופיעו עד כה

 עתיקות סביטלה