www.tunis.co.il


תמונת השבוע 31

קורבוס

מה זה ? -טוב, יש נו אזור גדול בטוניסיה שמעט מאוד תיירים מחו"ל מבקרים בו

זה אזור ה"כאפ" הזרוע הגדולה שיוצאת ממפת טוניסיה.באזור הזה , ישנם מעט ערים

אבל חשובים כגון קליביה סידי דאוד (הטונה המפורסמת) קורבוס  ועוד.. בקורבוס

מעיינות מרפה מים חיים שיוצאים מהאדמה חמים ב50 מעלות חום גם בתי-מלון

לקלוט המבקרים במעיינות . המעיינות מוכרים שעוזרים מאוד לדלקת פרקים

מי שיש לו זמן - כדאי מאוד לבקר המרחק מטוניס כ-35 קילומטר

לעמוד הראשי

לכל תמונות השבוע שהופיעו עד כה

 חתונה בקורבוס