www.tunis.co.il


תמונת השבוע 34

באג'ה

שתנאי יא דג'אג'ה חתתה יג'יך השעיר מן באג'ה = תחכי תרנגולת עד שתגיע החיטה מבאג'ה

פתגם ידוע שמלמד אותנו שהעיר באג'ה הנמצאת בצפון טוניסיה היא הספקית הגדולה

של התבואה ,חיטה שעורה , וכדומה לכל טוניסיה .מי שעובר באזור יכל לראות שדות ענקיים

ירוקים מהשיבולים של התבואה בעיר הזאת . בכלל כל האזור הוא שונה ממרכז ודרום

טוניסיה בשל חוסר הגשמים . אזור זה , משופע בגשמים ונחלי מים כאילו אנו נמצאים באירופה

בתמונה - כיכר יפהפיה במרכז באג'ה עם שיבולת ענקית יוצאת ממנה

לעמוד הראשי

לכל תמונות השבוע שהופיעו עד כה

סרט של רחוב טיפוסי  בבאג'ה