www.tunis.co.il

תמונת השבוע 35 

מדנין

מדנין -היא עיר מחוז מרוחקת מגאבס בערך 80 קילומטר והיא נחשבת לעיר

גדולה ביחס לערים שמסביבה כגון טאטאוין , זרזיס , בןגרדאן 

המיוחד בעיר הזאת הם הבנינים המיוחדים והעתיקים שנקראים " גורפה" לפי

הידוע , בנינים אלה שבנוים מחמר, שמשו להחסנת תבואה ,  ולמגורים בקומה העליונה

היום חלק מהמבנים האלה משמשים כחנויות למכירת מזכרות לתיירים

בעיר מדנין היתה קהילה יהודית גדולה היום, אין תושבים יהודים רק בודדים 

שמגיעים אליה בימי ראשון וחוזרים לג'רבה לשבת

 

לעמוד הראשי

לכל תמונות השבוע שהופיעו עד כה

 סרט מדנין היקרה