www.tunis.co.il

תמונת השבוע 39

חארה -כבירה

זה לא נשמע כל כך טוב , אבל חארה-כבירה זה הישוב היהודי הגדול בג'רבה

יש חארה-סגירה - זה הישוב הקטן. לפי המסורת , היהודים התיישבו סמוך לישוב ל-אלקנטרה

בדרום האי (יש הוכחות הרכיאולוגיות) שהגיעו באוניות של שבט זבולון.אחרי חורבן בית ראשון

הגולים היגרו לישוב חארה-סגירה שהביאו איתם דלת או אבנים מבית המקדש שנחרב.

בהמשך התישבו בחארה-כבירה שקרובה לחומת-סוק - המרכז המסחרי . היהודים

 שומרים על אורח חיים דתי ומיוחד וגם מבנה היישוב ובתי כנסת מיוחדים

בתמונה - רחוב בחארה-כבירה

 

לעמוד הראשי

לכל תמונות השבוע שהופיעו עד כה

לסרטון לחצו הכנסת ספר תורה עם  הזמר יעקב בשירי