www.tunis.co.il


תמונת השבוע 40

חמאם-ליף

לגור בחמאם-ליף זה לחיות כל הזמן כאילו שאתה בנופש ואתה על המרפסת

עיר יפהפיה שמתחילה בשיפולי ההר ומסתיימת בחוף תכלת זך ונקי

לפני העליה היתה קהילה יהודית ענפה במקום . ששלטו על ענף המסחר

בכל האזור . העיר מאופיינת באויר הזך שלה בחופיה. המרחצאות שלה ידועים

כמרחצאות מרפה . התמונה המוצגת - היא תמונה ישנה . היום , על כל ההר

ממול צומחים וילות שובי עין. ליורדים דרומה מטוניס מומלץ להיכנס

לחמאם-ליף או לפחות הצצה מקרוב

kk

לעמוד הראשי

לכל תמונות השבוע שהופיעו עד כה

 רוגע בחמאם ליף