www.tunis.co.il


תמונת השבוע 43

אל-חממה

העיר אל-חממה נמצאת מערבית לעיר גאבס 32 קילומטר היא מוכרת

מאוד בזכות מעיינות המים החמים שנמצאים בעיר ולאחרונה התגלה מעין גדול

של מי מרפא כמה קילומטרים מהכניסה לעיר השלטונות בנו מעברי-מים (בתמונה) והמקום

שוקק מבקרים. בעיר אל-חממה קבור הרב יוסף אל מערבי ז"ל ההילולה שלו

בראש חודש טבת. המבקרים בג'רבה בל"ג בעומר, מארגנים הילולה ביום אחרי ההילולה

הרבה נסים זוקפים לזכותו של הרב הנ"ל , וביניהם -מסופר על הצבא הנאצי שכבש

את כל האזור ורצה למחוק הקבר ע"י טנק. לפני כמה מטרים הטנק נעצר ולא הצליחו

להתניעו מחדש


לעמוד הראשי

לכל תמונות השבוע שהופיעו עד כה

מים ותמרים באל-חממה