www.tunis.co.il


תמונת השבוע 46

בוכה ועדאם-לחות

ארק וביצי דגים - זה האפרתיף הכי פופולרי בטוניסיה אם אתם מוזמנים

לכוסית - סביר להניח שתקבלו כוסית ארק ופרוסת ביצי דגים מיובשים

הטעם - מעולה. למוסלמים בטוניסיה אסור לקנות משקה אלכוהולי

בשבילם לקבל אפרטיף כזה - זה שיא הגורמה. בארץ גם הארק ובצי דגים 

מתחבר אוטומטי לטוניסאי. הארק זה משקה אלכוהולי עשוי מתאנים

וביצי הדגים - מדגי בורי או קרוץ שממליחים ומייבשים בשמש-מעדן לעמוד הראשי


לכל תמונות השבוע שהופיעו עד כה

קליפ בוכה טוניסאית