www.tunis.co.il


תמונת השבוע 45

האי ג'רבה

פרופסור אברהם יודוביץ  אחד מאנשי האקדמיה הגדולים באוניברסיטאות 

בארצות הברית ש"התאהב" בג'רבה וחי באי עם הקהילה היהודית מספר שנים

אחרון יהודי ערב) על היהודים בג'רבה ) "the last arab jew " כתב בספרו 

שגדולי הסופרים באמריקה לא יכולים להמחיש את היופי שיש בג'רבה

מאות ספרים ומאמרים נכתבו על ג'רבה ,אני בכמה שורות בודאי שלא אוכל להמחיש כלום

ואסתפק בתמונה

kk

לעמוד הראשי

לכל תמונות השבוע שהופיעו עד כה

דג'רבה -mon amour