www.tunis.co.il


תמונת השבוע 48

פארק אשקיול

מקום מדהים ביופיו נמצא בצפון טוניסיה 25 ק"מ דרומית לביזרט

נקרא אשקיול - התמונה מדברת בעד עצמה- המקום הוכרז ע"י אונסקו

כשמורת טבע . עשרות אלפי ציפורים עוברות דרכו וחונים באזור במסעם צפונה

מראה המקום מלמעלה - ממש יצירה אומנותית. בשילוב הצמחיה הצבעונית וסוגי הפרחים

שובי הלב ומשטחי האבן הקריסטלית שמקיפה האגם-אין ספק שזה

אחד השמורות היפים בטוניסיה

לעמוד הראשי

לכל תמונות השבוע שהופיעו עד כה

שקיעה מדהימה באשקואיל