www.tunis.co.il


תמונת השבוע 49

השקיה

איזה תמונה יפה אה? אה? רק בגלל התמונה הזאת - תמונת השבוע

היא בנושא השקיה.  דג'רבה , לא משופעת בגשמים לכן- משתמשים בבארות 

להשקית השדות . חופרים בארות למים טבעיים ממי התאום , ומשתמשים

בגמלים למשיכת המים מהבארות ומשם -לתעלות שמזרימות מים למטעים ולשדות

לפני 40-50 שנה, בעלי השדות היו נותנים ליהודים לכבס דברים (לחג הפסח) גדולים כגון

מחצלות או שמיכות בבריכת המים שיוצאים מהבאר - תמורת תשלום 

לעמוד הראשי

לכל תמונות השבוע שהופיעו עד כה

לסרטון לחצו