www.tunis.co.il


 תמונת השבוע 50

טוניס

טוניס, עיר יפהפיה העתק קטן של פאריס כשהצרפתים לקחו תחת חסותם

את טוניסיה ,הם תכננו את טוניס כפאריס הקטנה עדות לכך , הרחוב הראשי

אבנו חביב בורגיבה ובקצהו באב בחר הם העתק של שאנז-אליזה ושער הניצחון

הרחובות אבנו דה פארי , רו דה רום , הכוליזה ועוד מספר רב של רחובות מזכירים

את פריז- בקטן. ניתן לטייל בטוניס בלי סוף בשווקיה , ברחובותיה , בתי הקפה המפורסמים

והחנויות המלאים מכל טוב - בתמונה : שדרות חביב בורגיבה 

לעמוד הראשי

לכל תמונות השבוע שהופיעו עד כה

לסרטון לחצו