www.tunis.co.il

תמונת השבוע 9

לגבי

במשנה, מוזכר השם מי דקלים , בארץ לא ידעו מה זה . בטוניסיה

ארץ משופעת בדקלים - עצי תמר- מנצלים את כל עץ התמר. בגזע

משתמשים לתיקרות בענפים -לתעשית הקש , תמרים כמובן לאכילה

יש ניצול אחר של הדקל - שלא מוכר כאן- הלגמי או לגבי

מגלחים כל העפים של הדקל משאירים הליבה כשהיא נקיה 

יוצרים תעלה מסביב לליבה ובמשך כ3/4 חודשים הליבה מטפטפת

טיפות של נוזל מתוק ומיוחד בכד שתלוי מתחת למרזב של הליבה

ונמכר בשווקים לפי כוס במחיר עממי


לעמוד הראשי

לכל תמונות השבוע שהופיעו עד כה


לגמי טרי ישר מהדקל